1.sľuby sr. Zdenky

 .: 25. 9. 2021 sa naša novicka sr. Zdenka, z Božej milosti, rozhodla zložiť 1. sľuby v našej Kongregácii. Tejto slávnosti predsedal Generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz, CCG, spolu s p. Faustínom, CCG a slávnostným kazateľom bol strýko našej sr. Zdenky p. František Kovaľ, SJ. Tejto milej slávnosti sa zúčastnila aj naša Generálna predstavená sr. M. Pavla, spolu so svojou vikárkou sr. M. Michaelou, všetky sestry Slovenskej provincie, sestry z Českej provincie a samozrejme rodičia a súrodenci sr. Zdenky, ako aj niektoré členky nášho Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek BSJ. Slávnostný obed bol po sv. omši v exercičnom dome v Marianke, kde sme sa všetci, v radostnej atmosfére, aj telesne posilnili .

Vyprosujeme našej spolusestre Zdenke hojnosť Božích milostí a vernosť v povolaní…… :.