150 rokov


.: V tomto roku si pripomíname 150 rokov od narodenia zakladateľa našej kongregácie Otca Pavla Huyna a P. Bernarda Šústka. Rovnako ako iné výročia našej kongregácie, aj toto výročie je príležitosťou vrátiť sa k prameňom našej charizmy. Je príležitosťou poďakovať Pánovi za týchto mužov viery, za ich život, za mnohé dary milosti, ktoré skrze kongregáciu prijímame my samé i druhí ľudia. 17. 2. 2018 práve v deň narodenia Otca biskupa Huyna bola v Rajhrade slúžená slávnostná sv. omša, ktorú celebroval generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz spolu so svojimi spolubratmi p. Ludwikom, p. Cyrilom a vdp. Haluzou. Po sv. omši nasledoval obrad prijatia o. biskupa Huyna za Tešiteľa a zaspievali sme slávnostné „tešiteľské“ Te Deum. Po obede bola prezentácia zo života o. biskupa Huyna, ktorú si pripravila sr. Františka spolu so sr. Theofilou. V nasledujúci deň sme boli v augustiniánskom opátstve v Brne, kde žil a pôsobil P. Šústek. Po celom opátstve a ich Bazilike Minor nás sprevádzal ThDr. P. Angelo Lemme, OSA.

„Boh nás požehnaj, naplň nás svojimi utrpeniami, aby sme v tomto živote žili bolestiam trpiaceho Srdca Ježišovho a vo večnom živote sa bez konca radovali, v nebeskej sláve, so Srdcom Ježišovým. Amen.“ :.