25 rokov

 .:
Dňa 19. 11. 2019 sme si pripomenuli 25 rokov od posviacky kaplnky a provinciálneho domu na Krajinskej ceste v Bratislave. Za túto milosť sme spoločne ďakovali pri sv. omši, ktorú slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal spolu s p. Faustínom. Na záver slávnosti nám p. Faustín udelil novokňazské požehnanie.

                  “Pán posvätil svoj stánok: toto je Boží dom, v ňom sa vzýva jeho meno a o ňom je napísané:

                                                                       Tam bude moje meno, hovorí Pán.” :.