6.1.2023 spoločné stretnutie

.: 6. 1. 2023 sa uskutočnilo “tradičné” stretnutie s našimi Laickými tešiteľmi a tešiteľkami z Bratislavy v provinciálnom dome. Tentoraz prišli v hojnom počte. Spoločne sme prežili duchovný podvečer vo vzájomnom zdieľaní našej charizmy a v príjemnej atmosfére Vianoc. Bohu vďaka!:.