75.výročie smrti biskupa Huyna

 .: Dňa 1. 10. 2021 sa konala v Rajhrade spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia smrti nášho Zakladateľa biskupa Pavla Huyna. Program začal o 15,00 hod. krížovou cestou s myšlienkami Otca biskupa Huyna, po nej bol sprístupnený diecézny archív, kde nám bližšie predstavili život a dielo Otca biskupa, adorácia, vešpery a o 17,00 hod. bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz, CCG, spolu s p. Cyrilom a p. Faustínom. Tejto slávnosti sa zúčastnila aj moderátorka Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek BSJ Ing. Jarmila Podhorcová. Po sv. omši bolo agapé, kde sme sa stretli v rodinnej atmosfére… :.