75.výročie

 .: Deň 5. 9. 2020 bol pre našu Kongregáciu výnimočne slávnostný  – pripomenuli sme si 75 rokov od prechodu do večnosti našej Matky Zakladateľky. V Rajhrade sa konala spomienková sv. omša, ktorú slúžil generálny predstavený p. Michal Krysztofowicz, CCG. Pre pandémiu Covid -19, sme sa na nej nezúčastnili, ale oslávili sme to doma v provinciálnom dome v Bratislave. Sv. omšu u nás slúžil p. Dominik Pavol, CM. V homílii nás všetky povzbudil hlavne k vernosti, tak ako Panna Mária bola verná a stála pri Ježišovom kríži, tak isto aj naša Matka Zakladateľka prijímala každý kríž a bola verná, tak sa máme snažiť o to aj my…..

Nasledovala adorácia, pri ktorej sme ďakovali za našu Matku Zakladateľku, za jej život a za to, čo nám všetkým odovzdala….Poobede sme si urobili sesterské posedenie vonku pri grilovačke… :.