BSJ, obliečka

 Dňa 28. 6. 2019 na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sme spolu so sestrami Českej provincie, prežívali veľkú duchovnú radosť. Čakateľka Vierka prijala rúcho našej Kongregácie a vstúpila do noviciátu s novým menom sr. Mária Edita. Slávnosť sa konala v Rajhrade.

Vyprosujme našej novej sestre vernosť v povolaní a pravého Ducha zmieru a obety.