Bytča – kríž a socha Panny Márie

 .:

Dňa 20. 6. 2020, pri spomienke na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, sa v komunite Bytče konala milá slávnosť: posvätenie kríža a sochy Panny Márie v exteriéri rehoľného domu. Posviacku vykonal vdp. dekan Duník spolu s kaplánom Franekom za hojnej účasti dobrodincov a priateľov našich sestier. Bol prítomný aj pán primátor Miroslav Minárčik. :.