Celoslovenské stretnutie


.: V dňoch od 7. - 9. 7. 2017 sa konalo vo Zvolene Celoslovenské stretnutie tešiteľov a tešiteliek BSJ. Mottom stretnutia bolo: "Ježiš si želá, aby skrze teba /Lucia/ poznali mňa a naučili sa ma milovať. On chce rozšíriť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu."

8. 7. 2017 bolo prijímanie nových členov, svätú omšu celebroval Mons. Andrej Imrich spolu s p. Ludwikom CCG. Program bol bohatý : prednášky - p. Ludwik CCG, p. Štefan Patrik Kováč - evanjelizátor, adorácie, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, svedectvá.... Tohto stretnutia sa zúčastnili aj naše sestry - Laura, Jozefa, Lukáška, Klára. :.