Ďakujeme “Anjelom”

.: Z celého srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do našej akcie „Staň sa anjelom útechy.“ K našej iniciatíve sa pripojilo 151 ľudí, ktorí svojimi modlitbami a obetami stoja duchovne pri lôžkach covid – pacientoch. Je veľkou radosťou, že v Getsemanoch dnešného sveta, ste to práve VY, ktorí ste sa stali tými, ktorí ste svojou prítomnosťou vniesli lúče nádeje, a svojimi krídlami modlitieb zakryli tých najpotrebnejších. V duchu vďačnosti by sme vám chceli poslať malý darček, preto by sme vás chceli prostredníctvom e-mailu ([email protected]) poprosiť, všetkých, ktorí sa zapojili do našej Akcie, o zaslanie vašich podrobností, aby sme vám mohli poslať knižku „Rok s tešiteľmi“, aby sme tak boli s vami v duchovnom spojení. Našu akciu chceme ukončiť 30. novembra 2020 a zároveň vás povzbudiť k individuálnej modlitbe na úmysel nakazených koronavírusom. :. 

Vaši bratia tešitelia a sestry tešiteľky