Deň zasvätených 2022

 .: Dňa 2. 2. 2022, na sviatok Obetovania Pána, sme spolu s bratmi Tešiteľmi slávili Deň zasväteného života v Marianke. Slávnostnej sv. omši predsedal Generálny predstavený p. Michal Krysztofowicz, CCG a spolu s ním bratia z Marianky, Zlatých Moraviec a p. Ludwik z Poľska. V homílii p. Michal vyzdvihol staručkého, trpezlivého Simeona, ktorý sa dočkal potechy /Lk 2,25/, ktorý celý život čakal na odpoveď od Pána a dočkal sa jej. Takisto aj my máme byť trpezliví a neklesať na duchu. Krásne to prepojil s tým, že tak ako Simeon čakal Toho, o ktorého sa môže oprieť, takisto Pán v Getsemanskej záhrade čakal na niekoho, o koho sa môže oprieť a podeliť sa o svoju bolesť a úzkosť /úloha Tešiteľov a Tešiteliek/…Tak ako Mária obetovala dva holúbky a vložila naň svoje ruky a tým obetovala všetko, takisto to máme denne robiť aj my, odovzdávať sa úplne Pánovi a nechať sa Ním posväcovať, a slúžiť našim bratom a sestrám všade tam, kam nás Pán pošle.

               Po homílii sme si spoločne obnovili naše rehoľné sľuby. Po sv. omši sme sa presunuli do kláštora, kde p. Michal požehnal obnovenú Pamätnú izbu p. Polakoviča. Nasledovala spoločná večera, pri ktorej sme sa veľmi srdečne navzájom porozprávali a pozdieľali sa a boli sme veľmi radi, že sme sa konečne po dlhej dobe Covid – krízy spoločne osobne stretli.

                                                                      „Tam, kde sú rehoľníci, tam je radosť.“ pp. František :.