Duch.cvičenia, Obliečka

.: V dňoch 26. 5. – 1. 6. 2019 sestry našej Provincie prežívali v tichu duchovné cvičenia pod vedením p. Tomáša CCG v Exercičnom dome v Marianke. Na záver duchovných cvičení 1. 6. 2019 bola Slávnosť obliečky našej kandidátky Márie, ktorá prijala nové meno sr. M. Zdenka.
Po tejto slávnosti sme ďalej slávili 50 rokov posobenia našej Kongregácie na Slovensku. Večer sme mali ďakovnú adoráciu, pozreli sme si prezentáciu k 50. výročiu, poprezerali kroniky, zaspomínali sme si…V nedeľu 2. 6. sme navštívili hroby našich prvých sestier, ktoré začínali na Slovensku, slávnostnú ďakovnú sv. omšu slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal CCG, nasledoval obed, po ňom torta k výročiu a vzájomné lúčenie sa…s nádejou do ďalších dní a rokov, ktoré nám Pán pripravil. :.