Duchovná obnova dievčat 2017


.: V dňoch od 1. - 3. 12. 2017 sa v našom kláštore konala duchovná obnova dievčat pod vedením p. Timoteja CCG a sr. Anežky CSC. Témou duchovnej obnovy bolo:" S Máriou rozviaž..." Zúčastnilo sa jej 6 dievčat. Počas týchto dní sa dievčatá snažili spoznať svoje "uzly" a spolu s Máriou sa ich snažili rozviazať...a tak aj vstúpiť do adventu... :.