Duchovná obnova dievčat 2018


.: V dňoch 19. - 21. 10. 2018 sa konala duchovná obnova dievčat pod vedením p. Dušana Hricka, OCD a sr. Kláry. Téma tohtoročnej duchovnej obnovy bola "3 dni s prorokom Eliášom". :.