Duchovné cvičenia 2021

.: V dňoch 19. – 25. 9. 2021 sme skoro všetky sestry našej Slovenskej provincie a 3 sestry z Českej provincie prežívali duchovné cvičenia, pod vedením p. Faustína, CCG, v Marianke. Bol to čas hlbokého ponorenia sa do nášho vnútra a o revíziu nášho života. P. Faustín nás svojimi prednáškami skrze Sväté Písmo viedol k duchovnému prebudeniu, pokore, budovaniu komunity skrze lásku, odpusteniu, službe, prežívaniu rehoľných sľubov, dal nám za vzor a Matku Pannu Máriu a napokon k úspechu a vernosti. Častokrát “ťal” do živého, ale to všetko len pre naše dobro a pre našu znovuhorlivosť v rehoľnom živote a hlavne vyžarovaniu radosti a lásky.
Vďaka p. Faustín….  :.