Duchovné cvičenia 2022

.: V dňoch 12.- 18. 3. 2022 sme sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v Misijnom dome na Kalvárii v Nitre, pod vedením p. Jána Kušníra, SVD. Témou duch. cvičení bol “Nevzďaľuj sa od Jeruzalema”. P. Ján nám úžasným spôsobom “prešpikoval” Emauzských učeníkov , ich útek z Jeruzalema, stretnutie s Ježišom, následný návrat po spoznaní Ježiša a radostné ohlasovanie, že Pán vstal zmŕtvych.
Keďže v Misijnom dome je aj najväčšie misijné múzeum, tak nám p. Ján dal nahliadnuť do jeho útrob :).

                                                                          Pán Boh zaplať za tento milostivý čas. :.