Duchovné cvičenia 2023

 .: V dňoch od 26. 6. – 2. 7. 2023 sa sedem sestier slovenskej provincie zúčastnilo na duchovných cvičeniach v Exercičnom dome v Prešove, pod vedením p. Jozefa Šuppu, SJ. Témou duchovných cvičení boli “Ježišove výzvy”. Sestry načerpali nových duchovných síl a milostí a aj si telesne oddýchli v krásnom prostredí.
Bohu vďaka za tento milostivý čas! :.