Duchovné cvičenia


.: V dňoch od 8. do 13. 6. 2017 sa väčšina našich sestier zúčastnila na duchovných cvičeniach, ktoré sa konali v kláštore bratov benediktínov v Sampore, pod vedením prof. ThDr. Ladislava Csontosa SJ, PhD. Téma duchovných cvičení: "Jozef Egyptský".
P. Csontos nám veľmi pekne priblížil Jozefa - jeho pocity, postoje a jeho vernosť a nabádal nás, aby sme sa pri kontemplácii snažili, pod vedením Ducha Svätého, čo najviac si z toho vybrať pre náš osobný život, pre naše upevnenie v povolaní a rast v láske.
V kláštore bratov benediktínov sme prežili oázu modlitby, ticha a pokoja, nech Pán naďalej požehnáva bratov a odmení im ich pohostinnosť a starostlivosť o nás. :.