Formačné stretnutie 2019

.: V dňoch 5. –  8. 9. 2019 sa konalo formačné stretnutie, pod vedením českej provincie. 5. 9. sme začali svätou omšou, ktorú celebroval p. Faustín, CCG – novokňaz, po nej sme mali spoločnú večeru „pod holým nebom“, ktorú nám pripravili sestry z Argentíny. 6. 9. bola duchovná obnova, ktorú viedol p. Angelo, augustinián z Brna. 7. 9. ráno o 6,00 sme „za tmy a dažďa“ nastúpili do 5 áut a išli sme do rodiska našej Matky Zakladateľky Obora u Radobytec, kde nás už čakal p. Hemala s farníkmi z okolitých dedín, ktorí boli oduševnení putovať s nami po stopách Matky Rózy z Obory do Škvořetíc. V Škvořeticiach bola sv. omša, ktorú slúžil p. Hemala a zúčastnilo sa jej približne 80 veriacich. Večer sme išli na Svatú Horu u Příbramy, kde sme prenocovali a v nedeľu na Sviatok Narodenia Panny Márie sme sa znova na pútnickom mieste zasvätili Panne Márii, aby nás Ona viedla po ceste nášho rehoľného života a bola nám Matkou… Vďaka Bohu za všetko…. :.