Formačné stretnutie 2022

 .:V dňoch 21. – 23. 10. 2022 sa konalo formačné stretnutie sestier slovenskej a českej provincie pod duchovným vedením p. Tomáša Prajzendanca, CCG. V piatok sme začali stretnutie spoločnou modlitbou krížovej cesty na hore Butkov, po nej sme si pozreli celý areál Skalného sanktuária – 12 metrový kríž, pamätník sv. Jána Pavla II., pamätník sv. sestry Faustíny, kaplnku Božieho milosrdenstva,  6 metrovú sochu Panny Márie, zvonicu sv. Jána Pavla II., sochu Zmŕtvychvstalého Krista, sochu sv. rodiny a okolo 100 relikvií svätcov…Nasledovala sv. omša na hore Butkov a po nej sa nám prihovoril Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne a priblížil nám celú históriu tohto unikátneho diela na Považí.

Podvečer sme sa presunuli do Čičmian – do Penziónu sv. Bystríka, kde sa o nás veľmi dobre postarali po telesnej stránke. Páter Tomáš sa nám snažil počas sv. omší viac prehĺbiť božské čnosti vieru, nádej a lásku a v prednáškach nám hovoril o egoizme a Božej prozreteľnosti…

V sobotu poobede sme navštívili Baziliku Narodenia Panny Márie, Slovenský betlehem a unikátny gejzír v Rajeckej Lesnej. Večer sme mali kultúrno-športový, konala sa 1.tešiteľská olympiáda J.

V nedeľu, na záver formačného stretnutia, sme spolu poďakovali Pánovi za krásne strávené chvíle, p.Tomášovi, Ctih. Matke Pavle a všetkým zamestnancom Penzióna Bystrík a išli sme ešte do dediny, aby sme si pozreli Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Čičmian.

Bohu vďaka za všetko ! :.