Generálna kapitula 2023

.: V dňoch 23. – 30. 4. 2023 sa konala generálna kapitula vo Vranove u Brna. Duchovnú obnovu pred kapitulou viedol p. Emil Hoffmann, CM.
26. 4. 2023 sa konali voľby generálnej správy na obdobie 6 rokov.
Výsledky volieb:
Generálna predstavená – sr. M. Pavla Pichlerová
1. asistentka – sr. M. Hyacinta Horká
2. asistentka – sr. M. Veronika Redhammerová
3. asistentka – sr. M. Teofila Holasová + sekretárka
4. asistentka – sr. M. Laura Líšková
Gen. ekonómka – sr. M. Damiána Oravcová
Po voľbách sa konala pracovná časť gen. kapituly, kde sme si vypočuli správy z generalátu, provincií a regiónu Argentína, revidovali sme uznesenia predchádzajúcej kapituly a zamýšľali sme sa nad činnosťou a ďalším smerovaním Kongregácie.

Novému generálnemu vedeniu vyprosujeme Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého.
Bohu vďaka za spoločne strávený čas! :.