Generálna kapitula


V dňoch 24. – 29. 4. 2017 sa konala generálna kapitula v Rajhrade. Prvé tri dni bola duchovná obnova, ktorú viedol salezián p. Miloslav Kabrda. Vo svojich prednáškach sa zameral na sedem slov z kríža, ktorými Ježiš odčinil korene našich hriechov.
27. 4. 2017 prebehli voľby generálnej správy, ktorým predsedal p. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm. Po voľbách nasledovala pracovná časť generálnej kapituly, v ktorej sme spoločne posudzovali súčasný stav Kongregácie, upravovali niektoré zvyky podľa potrieb doby a hľadali nové impulzy pre rast Kongregácie.
Na obdobie 6 rokov bola zvolená generálna správa v tomto zložení:

Generálna predstavená – sr. M. Pavla Pichlerová

I. generálna asistentka – sr. M. Michaela Šmelková

II. generálna asistentka – sr. M. Lucia Chocholáčová

III. generálna asistentka – sr. M. Benedikta Chlumová

IV. generálna asistentka – sr. M. Radima Petruchová

generálna sekretárka – sr. M. Františka Sebíňová

generálna ekonómka – sr. M. Damiána Oravcová

Vyprosujme novému generálnemu vedeniu dary Ducha Svätého a potrebné milosti...