Kandidatúra


 .: 7. 10. 2019, na Ružencovú Pannu Máriu, bola prijatá do kandidatúry Veronika.

Vyprosujme jej potrebné milosti a vernosť v povolaní.
:.