Kandidatúra

 .: Dňa 1. 11. 2022, na Slávnosť Všetkých svätých, vstúpila do kandidatúry Michaela, ktorá zasväcujúcou modlitbou začala svoj rehoľný život spolu s Pannou Máriou. Vyprosujeme jej dary Ducha Svätého a vernosť v povolaní. :.