Kandidatúra


.: Dňa 3. 2. 2018, na prvú sobotu v mesiaci, vstúpila do kandidatúry Mária, ktorá  zasväcujúcou modlitbou začala svoj rehoľný život spolu s Pannou Máriou. Vyprosujeme jej dary Ducha Svätého a vernosť v povolaní. :.