Kňazská vysviacka – p. Patrik a p. Peter

 .: 18. 6. 2022 sme sa zúčastnili vo farnosti Ružinov na kňazskej vysviacke p. Patrika Boržeckého, CM a p. Petra Majerčíka, CM. Sú to naši dlhoroční pomocníci v kláštore, vždy nám boli ochotní pomôcť so všetkým, čo sme potrebovali, ako aj všetci bratia vincentíni, či už po duchovnej stránke alebo “pomocou chlapskej sily”.

19. 6. k nám do provinciálneho domu zavítal p. Patrik so svojimi rodičmi a súrodencami a slúžil u nás svoju 1. sv. omšu. Sme mu za to veľmi vďačné, že si vybral práve nás a vyprosujeme mu, aby sa stal kňazom podľa Ježišovho Srdca, vždy otvorený pre ľudí so svojím typickým úsmevom, ktorý otvára srdcia ľudí. :.