Kňazská vysviacka

.: Dňa 27. 7. 2019 sa skoro všetky sestry našej provincie zúčastnili na milej slávnosti u našich bratov Tešiteľov v Marianke – na kňazskej vysviacke br. Faustína M. Wesełowského. Vyprosujeme nášmu novokňazovi, aby bol kňazom podľa Božského Srdca Ježišovho a aby Mu bol verným Tešiteľom. :.