Komunity a kontakt


Na Slovensku máme v Bratislave provinciálny dom na Krajinskej ceste. Sestry z komunity na Krajinskej ceste pracujú ako ošetrovateľky a zdravotné sestry v nemocnici Milosrdných bratov, v ambulanciách, v rodinnej službe a taktiež v katechéze. Od roku 2003 pôsobíme v Kežmarku, kde sestry pracujú na ambulancii a v rodinnej službe.


Kongregácia sestier tešiteliek BSJ - provinciálny dom: 

  Krajinská cesta 22, 821 07 Bratislava
 sr.M.Damiána Oravcová - provinciálna predstavená
 0917 534 673
 sr.M.Anna Harčaríková - miestna predstavená
02/43 294 803 | 0908 20 10 33
tesitelky@tesitelky.eu

Kongregácia sestier tešiteliek Komunita v Kežmarku: 

 Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ, Priekopa 27, 060 01 Kežmarok
 052/ 45 25 758, 0918 146 611
 sestrytbsj.kk@gmail.com
  sr.M.Lukáška Semánková - miestna predstavená

Komunita v Bytči: 

   Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ, Pšurnovická 1392/52A, 014 01 Bytča 
  041/76 49 792
   Sr.M.Laura Líšková - miestna predstavená