Komunity a kontakt


Na Slovensku máme v Bratislave provinciálny dom na Krajinskej ceste. Sestry z komunity na Krajinskej ceste pracujú ako ošetrovateľky a zdravotné sestry v nemocnici Milosrdných bratov, v ambulanciách, v rodinnej službe a taktiež v katechéze. Od roku 2003 pôsobíme v Kežmarku, kde sestry pracujú na ambulancii a v rodinnej službe. Od roku 2016 pôsobíme v Bytči, kde sestry pracujú ako opatrovateľky v rodinách.


Bratislava - provinciálny dom

   Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ, Krajinská cesta 22, 821 07 Bratislava 214
   02/ 43 294 803, 0908 201 033
   Sr. M. Damiána Oravcová - provinciálna predstavená
   0917 534 673
   Sr. M. Anna Harčaríková - miestna predstavená

Komunita v Kežmarku:

   Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ, Priekopa 27, 060 01 Kežmarok
   052/ 45 25 758, 0918 146 611
   sr. M. Lukáška Semánková - miestna predstavená

Komunita v Bytči:

   Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ, Pšurnovická 1392/52A 014 01, Bytča
   041/76 49 792
   Sr. M. Jozefa Bašnárová - miestna predstavená