Národné stretnutie mládeže T22

 .: V dňoch 28. – 31. júla 2022 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne. Našu Kongregáciu na EXPO povolaní zastupovala koordinátorka mládeže sr. Klára, spolu so sr. Laurou a sr. Zdenkou  a naši Bratia Tešitelia p. Faustín a br.Patrik.
Myšlienka názvu duchovnej prípravy na toto stretnutie úzko súvisela s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39), a preto aj EXPO POVOLANÍ / 30. 7. 2022 v čase od 15.00 do 18.00) pozývalo odvážne kráčať či vykročiť. Naše sestry si pripravili rôzne aktivity pre mladých, aby im bližšie predstavili našu Kongregáciu aj Kongregáciu bratov tešiteľov.
Bohu vďaka za toto stretnutie mladých, nech ich Pán naďalej požehnáva a ukazuje im správnu cestu života. :.