Návšteva Sv.Otca Františka

 .: V dňoch 12. – 15. 9. 2021 navštívil Svätý Otec Slovensku. Bol to aj pre nás veľký sviatok.

12.9. sme ho očakávali pri televízore a neubránili sme sa slzám, že k nám na Slovensko Sv. Otec zavítal. 13. 9. sa sr. Damiána za celú Kongregáciu zúčastnila na stretnutí so Sv. Otcom v Dóme sv. Martina. 14. 9. sme znova sledovali Sv. Otca v Prešove a v Košiciach, popritom sestry pripravovali baner do Šaštína. 15. 9. sme vstávali skoro ráno a o 4,00 sme vyrazili na púť do Šaštína. Sr. Damiána a sr. Anna tam slúžili ako mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania. Stretli sme sa tam s množstvom našich známych, z rodín, z kňazov, no a samozrejme sme boli blízko Sv. Otca Františka.Táto návšteva zanechala v nás pocity veľkej radosti, zároveň tiež množstvo krásnych podnetov na uvažovanie. Povzbudenia Svätého Otca boli veľmi bohaté, – žiť vieru, ktorá nie je strnulá, ale je v pohybe, vychádza v ústrety, je prorocká, nesústredí sa na čísla a vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v maličkosti tomu, že Božia moc je tá, ktorá rozhoduje, žiť vieru, ktorá je znamením, ktorému budú odporovať, nie v zmysle vyvolávania konfliktov, ale v zmysle náročnosti na seba samých, aby sme vydávali autentické svedectvo Evanjelia a neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti.

Ďakujeme Svätý Otec, nezabudneme sa za vás modliť ….. :.