Návšteva z Tanzánie


.:Dňa 21. 9. 2018 sme v našom kláštore privítali vzácnu návštevu Mons. Jozefa Ľudovíta Minde, biskupa z Tanzánie. Spolu s ním k nám prišiel vdp. Ondrej Šmidriak a vdp. Benjamín Kosnáč.

S otcom biskupom sa stretla aj naša generálna matka Pavla, otec biskup nám porozprával o svojej krajine a na záver nám udelil biskupské požehnanie.:.