Nové vedenie laického spoločenstva


.: Dňa 12. marca 2016 prebehli na celoslovenskom volebnom stretnutí voľby členov rady.
Dňa 31. 3. 2016 provinciálna predstavená sr. M. Michaela odovzdala v provinciálnom dome v Bratislave dekréty zvoleným členom rady LSTBSJ a menovací dekrét novému moderátorovi:
Pán Mgr. Andrej Bujňák -    moderátor Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho.
Pani Oľga Kolenová  - tajomník
Pani Božena Prcúchová -  zapisovateľ 
Pani Jana Strišovská -  ekonóm
Zvoleným členom vyprosujeme potrebné dary a svetlo Ducha Svätého. :.