Nové vedenie LST BSJ 2021

     Moderátor : Ing. Jarmila Podhorcová

     Tajomník : Irena Hrabošová

     Zapisovateľ : Anna Sliacka

     Ekonóm : Eva Čábyová

Nové vedenie začne 1. 4. 2021 /Zelený štvrtok/, vyprosujme im dary Ducha Sv. pri vedení spoločenstva LST BSJ.

Kontakt na moderátora: Ing. Jarmila Podhorcová, Železničná 269/33, 987 01 Poltár,

mobil: 0911 938 782