Nové vedenie


.:
Dňa 19. 1. 2019 prebehli v slovenskej provincii voľby novej provinciálnej rady. Deň predtým sme prežívali duchovnú obnovu, pod vedením vdp. ThDr. Štefana Boržíka, ktorý  nám vo svojich príhovoroch pomáhal vniknúť do ticha, aby sme boli vnímavé na jemnosť Ducha Svätého a snažili sa žiť “tu a teraz”….19. 1.  slúžil svätú omšu k Duchu Svätému a po nej sme pristúpili k voľbám:

Provinciálna predstavená – sr. M. Damiána Oravcová

I. asistentka – sr. M. Veronika Redhammerová

II. asistentka – sr. M. Jozefa Bašnárová

20. 1. slúžil v provinciálnom dome svätú omšu novokňaz p. Dominik Pavol, CM, ktorý nám na záver udelil svoje novokňazské požehnanie.

Vyprosujme novej provinciálnej rade Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého. :.