Obliečka


.: Dňa 8. 12. 2018 na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sme spolu so sestrami Českej provincie, prežívali veľkú duchovnú radosť. Čakateľka Anežka prijala rúcho našej Kongregácie a vstúpila do noviciátu s novým menom sr. Mária Helena. Slávnosť sa konala v Rajhrade.

Vyprosujme našej novej sestre vernosť v povolaní a pravého Ducha zmieru a obety. :.