Olomouc


.:
Motto: "Nebojte sa!"

Od 15. - 20. 8. 2017 sa uskutočnilo Celoštátne stretnutie mládeže v Olomouci. Stretnutie prebiehalo v duchu svetových dní mládeže. Program bol veľmi pestrý a bohatý: napr. púť na Svatý Kopeček, EXPO povolaní, návštevy olomouckých kláštorov, stretnutia s biskupmi...
V rámci EXPO sa doň zapojili aj naše sestry - Jozefa, Anežka a Klára. :.