Otvorenie diecéznej fázy blahorečenia Matky Rózy

.: Dňa 30. 11. 2019, sme v našej Kongregácii prežívali historickú udalosť – Otvorenie diecéznej fázy blahorečenia Matky Rózy Vůjtěchovej. Táto slávnosť sa konala v Rajhrade, za účasti brnenského biskupa Mons. Vojtecha Cikrleho, ktorý otvoril celý proces. Postulátorka procesu sr. Františka, prečítala Životopis Matky Rózy a následne jednotliví členovia tribunálu zložili prísahy. Tejto slávnosti sa zúčastnili bratia tešitelia, p. Hemala – z rodiska Matky Rózy, ďalší kňazi a v hojnom počte členovia Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek zo Slovenska. Sprevádzajme naďalej tento proces svojimi modlitbami, obetami a milodarmi.

Transparentný účet, založený na tento účel: IBAN: CZ 18 0800 0000 0031 2263 6123
                                                      BIC (SWIFT): GIBACZPX :.