Poďakovanie za 100 rokov Bratov Tešiteľov

.: 11. 9. 2022 sme v Marianke spoločne ďakovali za 100 rokov existencie Kongregácie bratov tešiteľov. Slávnostnú sv. omšu slávil Mons. Stanislav Zvolenský spolu s Mons. Františkom Rábekom, Generálnym predstaveným bratov tešiteľov p. Michalom a ostatnými bratmi tešiteľmi zo Slovenska a Poľska. Bola prítomná aj naša Generálna predstavená sr. M. Pavla, spolu so sr. Michaelou a sestrami z Čiech.
Nech Pán naďalej požehnáva našich bratov hojným požehnaním, pravým duchom zmieru a novými povolaniami. :.