Pohreb sr. M. Bonifácie

 .: Dňa 25. 9. 2022 Pán života a smrti povolal k sebe našu dlhoročnú generálnu predstavenú sr. M. Bonifáciu. Pán jej doprial skoro 100 rokov života a 78 rokov prežitých v našej Kongregácii. Každá sestra jej vďačí za veľa, skoro každú z nás prijímala do Kongregácie, zúčastňovala sa na obliečkach, sľuboch a návštevách našich domov, pre každú z nás mala vždy milé materinské slová a každú z nás mala naozaj rada.
1. 10. 2022 na sviatok sv. Terézie z LIsieux, ktorú mala veľmi v obľube, sme sa s ňou rozlúčili pri pohrebnej sv. omši v našom kláštornom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Rajhrade.
Nech ju Pán príjme na svoje Srdce a nech nám naďalej pomáha z neba svojim príhovorom.

Všetko pre potechu trpiaceho Srdca Ježišovho! :.