Posviacka generálneho domu

 .: Dňa 15. 9. 2020 sme sa všetky sestry Slovenskej provincie stretli v Brne, na posviacke nového generálneho domu našej Kongregácie. Svätú omšu slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov p. Michal Krysztofowicz spolu s p. Faustínom, a po nej posvätil generálny dom. Kaplnka v gen. dome je zasvätená Bolestnej Panne Márii, sú v nej mozaiky z dielne pána Šťastu.
Po posviacke domu nasledoval slávnostný obed a milé bratsko-sesterské posedenie.

Z Brna sme sa zastavili v Rajhrade na hrobe Matky Zakladateľky, navštívili sme naše spolusestry a prezreli sme si nové múzeum a pamätnú izbu Matky Zakladateľky.

Vďaka Bohu za dnešný deň… :.