Provinciálna kapitula 2020

.: V dňoch 16. – 19. 4. 2020 sa konala provinciálna kapitula v Bratislave.

Mottom bolo : “Sľub a čnosť  poslušnosti v živote Tešiteľky”.

Duchovnú obnovu na túto tému mal p. Faustín CCG. Počas ďalších dní kapituly nám sv. omše slúžili bratia vincentíni – p. Mrocek, p. Kudla a p. Pavol, ktorí k nám vždy radi a ochotne prídu a poslúžia nám. Patrí im veľká vďaka.

Počas kapituly sme prejednávali súčasný stav provincie, pripomienky a návrhy jednotlivých sestier a hľadali sme nové prostriedky na plnenie úloh apoštolského poslania sestier v provincii. S novou ochotou slúžiť a obetovať sa za druhých sme  19. 4. , v Nedeľu Božieho Milosrdenstva, ukončili provinciálnu kapitulu a rozišli sme sa do našich komunít.

Bohu vďaka za všetko… :.