Provinciálna kapitula 2023

 .: V dňoch 19. – 22. 1. 2023 sa konala v provinciálnom dome v Bratislave Provinciálna kapitula. Motto prov. kapituly bolo: ” Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statočné. Nech sa všetko medzi vami deje v láske.” 1 Kor 16, 13 – 14
Duchovnú obnovu na tému Emauzských učeníkov viedol p. Miroslav Vaľko, CM. Počas prov. kapituly sme sa pripravovali na generálnu kapitulu, revidovali sme náš život a hľadali nové impulzy na ďalšie “hlbšie” kráčanie s Pánom. V nedeľu sv. omšu slúžili p. Ján Meľuch, CM a p. Jozef Mrocek, CM.
Bohu vďaka za všetko. :.