Provinciálne voľby

 .: Dňa 22. 1. 2022 prebehli v slovenskej provincii voľby novej provinciálnej rady. Deň predtým sme prežívali duchovnú obnovu, pod vedením p. Jána Meľucha, CM, ktorý  nám vo svojich príhovoroch pomáhal vniknúť do ticha, zamýšľať sa nad pokánim a smrťou.

  1. 1.  slúžil svätú omšu k Duchu Svätému p. Tomáš Brezáni, CM – provinciál a po nej sme pristúpili k samotným voľbám. Ako svedok volieb bola prítomná Generálna predstavená sr. M. Pavla Pichlerová.

 

Provinciálna predstavená – sr. M. Damiána Oravcová

  1. asistentka – sr. M. Anna Harčaríková
  2. asistentka – sr. M. Jozefa Bašnárová

Vyprosujme novej provinciálnej rade Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého. :.