Putovanie po stopách biskupa Huyna

 .: Pri príležitosti 75. výročia smrti otca biskupa Huyna sa v dňoch 8.-10. 10.2021 uskutočnilo spoločné formačné stretnutie českých a slovenských sestier našej kongregácie, počas ktorého sme putovali po stopách otca Huyna. Navštívili sme miesta, kde otec Huyn začínal svoju kňazskú službu – Prosiměřice, Trstěnice, Behařovice, ako aj viaceré  kostoly a kaplnky v blízkom okolí na južnej Morave.

Ubytovaní sme boli na fare v Prosiměřiciach, kde sme spali v  spacákoch, ako za  mladých čias. V Trsteniciach nás oslovil zaujímavý svätostánok v podobe archy zmluvy, ako aj  pekná obnovená krížová cesta, ktorú posvätil otec Huyn. Počas pôsobenia otca Huyna v Behařoviciach sa v ňom zrodila myšlienka založiť kongregáciu sestier, ktoré by chodili ošetrovať chudobných chorých v ich príbytkoch. Na fare  v Behařoviciach je starý oltár, ktorý bol predtým v kostole,  pri ktorom otec Huyn slúžieval sväté omše, ako aj dobový nábytok z jeho čias.

Posledný deň  sme zakončili  naše stretnutie v Rajhrade, kde bola krátka pobožnosť pri sarkofágu otca Huyna a potom nasledovala návšteva neďalekého diecézneho brnenského archívu, kde sme si vypočuli pútavý výklad k výstave, ktorú pripravili pri príležitosti jubilea otca Huyna. Mohli sme si prezrieť vzácne historické dokumenty, listy, dobové fotografie.

Obnovení  a povzbudení na duchu sme sa vrátili do našich domovov, aby sme sa snažili v každodennom živote žiť odkaz otca Huyna – tešiť trpiace Ježišovo Srdce. :. 

Kostol v Prosiměřiciach
Kostol v Trstěnicích
Kostol vo Višňovom
Kostol v Behařovicích
Putovanie….
Kaplnka sv. Václava
Fara v Behařovicích, kde bol o. Huyn ako farár
Oltár na fare v Behařovicích, niekedy bol v kostole, o. Huyn pri ňom slúžieval sv. omšu
Kostol v Tavíkoviciach
Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Křepiciach
Kostol sv. Anny v Morašiciach
Socha Lurdskej Panny Márie, ktorú posvatil o. Huyn
obed v prírode
Darček od Ctih. Matky Pavly
Izba, kde býval o. Huyn
Tu sme mali nedeľný obed
Pri sarkofágu v Rajhrade
Mama o. biskupa Huyna