Rajhrad 100


.: V dňoch od 8. – 10. 6. 2018 sa v našom materskom dome v Rajhrade uskutočnilo ďalšie sesterské stretnutie pri príležitosti 100. výročia od večných sľubov našej zakladateľky Matky Rózy a od odovzdania úradu generálnej predstavenej do rúk Panny Márie.

Náplňou týchto dní bola ďakovná sv. omša, zasvätenie sa Panne Márii pri Mariánskom stĺpe v areáli kláštora, prezentácia o Matke zakladateľke, spoločná adorácia a na záver opekačka a návšteva hrobu Matky zakladateľky a sestier.

Spolu s generálnou predstavenou ct. Matkou Pavlou sme prežili chvíle duchovného obohatenia, vzájomného zdieľania, radosti, pokoja a sesterskej lásky. Deo gratias! :.