Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2020

 .: Tento náš najväčší kongregačný sviatok sme slávili každá vo svojej komunite. V provinciálnom dome nám slúžil

sv. omšu p. Mrocek CM, po ktorej nám vystavil Sviatosť Oltárnu k celodennej adorácii, pri ktorej sme si znova obnovili svoje rehoľné sľuby.

                                            “Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu, zranenému láskou k nám….” :.