Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2021

.: Tento náš najväčší kongregačný sviatok sme slávili každá vo svojej komunite. V provinciálnom dome nám slúžil

sv. omšu p. Dominik Pavol CM, po ktorej nám vystavil Sviatosť Oltárnu k celodennej adorácii, pri ktorej sme si znova obnovili svoje rehoľné sľuby.

V komunite Kežmarok adorovali spolu s našimi sestrami aj sestry z Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek BSJ.

                                                 “Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu, zranenému láskou k nám….” :.