Spoločné dni so sr. Anežkou


.:
V dňoch 16. – 19. 5. 2019 sa sestry Slovenskej a Českej provincie stretli na „Spoločných dňoch so sr. Anežkou“. V 1. deň bolo stretnutie na zámku v Kunštáte, pri príležitosti 100. výročia prvých sľubov sr. Anežky Coudenhove – Honrichs. Pri tejto príležitosti bola požehnaná jej pustovňa, nasledovala prehliadka zámku a sv. omša v zámockej kaplnke, ktorú slávil vdp. Košulič. V 2. deň sestry spoznávali firmu Inés Kunštát. Ochotne sa im venovali všetci zamestnanci firmy, každá sestra si zasadila stromček 🙂 V 3. deň sestry navštívili prvý materský dom v Brne, ktorý sa práve opravuje, navštívili hrob p. Bernarda Šústka, podvečer bola ďakovná adorácia a večer nechýbala opekačka. Posledný deň sestry navštívili hrob Matky Zakladateľky v Rajhrade a po spoločnom obede sa rozišli každá do svojej komunity, povzbudená spoločným stretnutím a spoločnou modlitbou. :.