Spoločné sesterské stretnutie v Kunštáte

.: V dňoch od 18. – 21. 5. 2022 sme sa všetky sestry Slovenskej provincie a niektoré sestry Českej provincie zúčastnili, na pozvanie našej Generálnej Matky Pavly, sesterského stretnutia v Kunštáte, pri príležitosti 45. výročia smrti sr. Anežky Coudenhove-Honrichs, po ktorej sme zdedili lesy a polia v Kunštáte. Generalát zriadil k tomu firmy Inés Kunštát, s.r.o., ktorá sa stará o lesy a Agrost Kunštát, s.r.o., ktorá sa stará o polia. Správca firmy Ing. Petr Hromádko sa nám intenzívne venoval 3 dni spolu so svojimi hájnikmi Pavlom, Petrom a Tomášom. Každý z nich si pre nás pripravil úžasný program. Samozrejme každý deň sme mali sv. omšu, ktorú slávil miestny kňaz Mgr. Petr Košulič. Boli sme v kostolíku v Lipke, kde sú pochovaní aj rodičia našej sr. Anežky.

Prežili sme spolu krásne dni, za ktoré veľmi pekne ďakujeme našej Generálnej Matke Pavle a jej vikárke sr. Michaele a samozrejme všetkým našim zamestnancom vo firme… Nech ich Pán naďalej žehná a ochraňuje….:.