sr. Jozefa – 60


.: Dňa 25. 11. 2017 sa naša spolusestra Jozefa dožila krásneho životného jubilea 60 rokov. Vyprosujeme jej hojnosť Božích milostí, potrebné zdravie, dary Ducha Svätého a pravého ducha zmieru a obety... :.