sr. Marta 70-tka

 .: 23. 3. sa naša spolusestra sr. Marta dožila krásneho životného jubilea 70 rokov. Pri tejto príležitosti bola za ňu odslúžená sv. omša p. Mrocekom CM, ktorý prišiel so “sladkým darom”. Po sv. omši sme v kruhu sestier oslávili toto jej životné jubileum a ďakovali sme Pánovi za jej život. :.